Kirken under 2. verdenskrig
Vinteren 1940 var den strengeste vinter i mands minde, brændselspriserne steg voldsomt. Absalons kirke fik biskoppens tilladelse til at indrette den store sal til gudstjenestebrug for at spare på brændsel. Dette varede flere vintre.

6. – 9. februar 1940 blev der holdt en kirkeuge i Absalons kirke. Ekstra Bladet angreb Absalons kirke, fordi de måtte bruge brændsel på en kirkeuge. Temperaturen nedsattes i kirken og mødelokalerne til 10 grader – længe før de ministerielle restriktionsbestemmelser kom.

6. marts 1940. Skrivelse fra biskoppen om, at det er tilladt på konfirmationsdagen at opvarme kirkerne til mere end de tilladte 10 grader.

Maj. 1940. Først nu flyttedes alle gudstjenester ind i kirken igen. Indtil da var kun festgudstjenester holdt i kirken, påske og konfirmation.

3. oktober 1943. Biskopperne protest på kirkens vegne mod jødeforfølgelserne blev læst op som hyrdebrev ved gudstjenesten.

23. november 1944. 25-års jubilæet for trækirkens indvielse. Denne dag fik man indsamlet de sidste penge til betaling af restgælden af byggelånet. I ugen forinden havde pastor Poulsen besøgt 6 jyske sogne og fik indsamlet 1500 kr. til byggegældens afvikling.

Februar 1945. Konfirmandholdene var relativt små, for det var svært eller næsten umuligt at skaffe konfirmationstøj til de unge. Forretningerne ville også kun udlevere tøj og kød mv. til hjem, der mødte op med en attest fra præsterne om et barns konfirmation

Februar 1945. I kælderen blev der af den sociale folkebespisning ophobet fødevarer til ca. 1000 mand i en måned. Og trods talrige stikkere i området lykkedes det at holde det skjult for tyskerne.

5. maj 1945 ringede alle landets kirkeklokker freden ind.

Søndag den 6. maj 1945 var der stopfyldt ved kirkens højmessegudstjeneste.
KirkeWeb