Alterparti

Krucifikset

_thumb_1285348800_absalon04_webfoto
Krucifikset er skåret af Axel Poulsen til trækirken fra 1919. På de fire korsarme ses symbolerne for evangelisterne;

Matthæus: menneske med vinger;
Markus: løve med vinger;
Lukas: okse med vinger;
Johannes: ørn med vinger.

Skriftstedet

Skriftstedet i sandsten, under krucifixet, er (som skriftstedet på prædikestolen) fra Johannesevangeliet, her kap. 19 vers 30: "Det er fuldbragt" - Jesu sidste ord på korset.
_thumb_1285348800_absalon02_webfoto

Jesus-monogrammet

Forrest på alteret er indskriften et Jesus-monogram: IHS, de første tre bogstaver i det græske ord for Jesus
- eller en forkortelse for J(esus) H(ominum) S(alvator) = Jesus, menneskenes frelser.
_thumb_1285348800_absalon35_webfoto
KirkeWeb